PEQ Invest I AB startades i november 2008 med ett anskaffat kapital om ca 225 miljoner kronor. Kapitalet kommer huvudsakligen från ett begränsat antal privata investerare, vilket inkluderar en grupp framgångsrika entreprenörer och idrottsmän. I dag är bolaget fullinvesterat.

PEQ Invest I har i dagsläget följande 6 aktiva portföljbolag :