PEQ Invest II AB startades 2012 och är fullinvesterad.

PEQ Invest II har i dagsläget gjort investeringar i 5 portföljbolag varav 3 är avyttrade och följande är aktiva investeringar: