PEQ Invest II AB är PEQ AB’s senast investeringsbolag som gjorde sin första investering i portföljbolaget Inläsningstjänst AB under Q1 2012. PEQ Invest II AB har idag ett anskaffat kapital om ca 185 miljoner kronor där kapitalet huvudsakligen kommer från ett begränsat antal privata investerare bland andra en grupp framgångsrika entreprenörer och idrottsmän.

PEQ Invest II har i dagsläget gjort investeringar i 5 portföljbolag varav 2 är avyttrade och följande är aktiva investeringar: