KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PEQ Invest II AB (publ)

Aktieägarna i PEQ Invest II AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 december 2017 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

PEQ Invest I avyttrar Feab Isolerproffs till Cremab

PEQ har under innehavsperioden arbetat intensivt med att etablera Bolaget som den ledande leverantören av lösullsisolering mot byggindustrin. Nu finner man att Bolaget har nått en punkt där vidare tillväxt och nya initiativ bäst tas med en ny ägare.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL)

Aktieägarna i PEQ Invest II AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 7 juni 2017 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

PEQ Invest II avyttrar Absortech till Pamica

Absortech har under PEQs ägande vuxit både finansiellt, geografiskt och som organisation. Med en stark organisation på plats och ett antal nya internationella kunder är Bolaget idag en ledande leverantör av fuktsäkringslösningar, redo att ta nästa steg med nya ägare.

TM Progress investerar tillsammans med ledningen i Injogolv

TM Progress AB (”TM”) har idag (2017-01-10) förvärvat majoriteten i Injogolv AB (”Injo”) från Dan Eriksson och Anders Bergkvist. Dan och Anders behåller en ägarandel i Injo och kommer att jobba vidare i bolaget precis som tidigare.