KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL)

Aktieägarna i PEQ Invest II AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 7 juni 2017 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

PEQ Invest II avyttrar Absortech till Pamica

Absortech har under PEQs ägande vuxit både finansiellt, geografiskt och som organisation. Med en stark organisation på plats och ett antal nya internationella kunder är Bolaget idag en ledande leverantör av fuktsäkringslösningar, redo att ta nästa steg med nya ägare.

TM Progress investerar tillsammans med ledningen i Injogolv

TM Progress AB (”TM”) har idag (2017-01-10) förvärvat majoriteten i Injogolv AB (”Injo”) från Dan Eriksson och Anders Bergkvist. Dan och Anders behåller en ägarandel i Injo och kommer att jobba vidare i bolaget precis som tidigare.

PEQ Invest II investerar tillsammans med ledningen i Gigstr AB

PEQ Invest II AB (”PEQ”) har förvärvat en minoritet i Gigstr AB (”Bolaget”) från grundaren och VDn Rasmus Solholm. Målet är att tillsammans med ledningen arbeta för fortsatt expansion både i Sverige och internationellt. Samarbetet ger Gigstr ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta utveckla sitt erbjudande och expandera internationellt.

PEQ Invest II investerar tillsammans med ledningen i TM Progress AB för fortsatt tillväxt

PEQ Invest II AB (”PEQ”) har förvärvat majoriteten i TM Progress AB (”Bolaget”) från Eva Ericson. Målet är att tillsammans med ledningen arbeta för fortsatt expansion både i Sverige och internationellt. Samarbetet ger TM Progress ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta utveckla sitt erbjudande och därigenom skapa ökad kundnytta.