PEQ är ett svenskt Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag.

PEQ består av ett dedikerat team med bred kompetens och lång erfarenhet inom Private Equity, företagsledning och entreprenörskap. I varje investering involverar PEQ även en eller flera industriella rådgivare, vilka bidrar med gedigen branscherfarenhet eller annan specialistkompetens som gynnar portföljbolaget.

PEQs första fond, PEQ Invest I AB, startades i oktober 2008 och blev fullinvesterad under 2011. Det ledde till att man under 2012 startade en andra fond, PEQ Invest II AB.