PEQ Invest I AB (”PEQ”) har avyttrat hela sitt innehav i Feab Isolerproffs (”Bolaget”) till Cremab.

PEQ har under innehavsperioden arbetat intensivt med att etablera Bolaget som den ledande leverantören av lösullsisolering mot byggindustrin. Nu finner man att Bolaget har nått en punkt där vidare tillväxt och nya initiativ bäst tas med en ny ägare.

FEAB Isolerproffs, eller Feab, har varit föregångare och pionjärer inom utveckling, arbete och teknik för isolering med lösull. Bolaget är en av Sveriges största lösullsisolerare mot byggindustrin och aktivt i Mälardalsregionen, samt Skåne och Norrköpingsregionen genom dotterbolag.

Under PEQ:s tid som ägare har Feab vuxit organiskt och genom förvärv för att stärka dess ställning på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Sedan cirka ett år tillbaka har Bolaget även nyttjat de korsförsäljningsmöjligheter som funnits med PEQ I:s andra innehav i byggsektorn, Flens Byggmaskiner och Flens Byggelement.

Svensk byggindustri går nu på högvarv och efterfrågan på energieffektivisering ökar konstant, därför bedöms tidpunkten för en avyttring till en ny ägare som kan ta Bolaget till nästa nivå, vara optimal. Den nya ägaren, Cremab, är en industriell aktör inom samma bransch vars organisation kompletterar Feabs väl vilket kommer bidra till ökad kundnytta.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ Invest I AB, 0708 73 57 75

 

Om Feab

Feab isolerar med lösull och arbetet utförs av välutbildade lösullsprutare, som är godkända, certifierade och kvalitetskontrollerade lösullsinstallatörer enligt systemet – ”Behörig Lösull”. Med över tiotusen isoleringsentreprenader och 30 år i branschen kan Bolaget allt om isolering. En erfarenhet och kompetens som sträcker sig från enstaka villor via flerfamiljshus och bostadsrätter till mycket stora fastighetskomplex och offentliga byggnader. Lösullsisolering är en snabb, enkel och effektiv energisparåtgärd som genomförs utan påverkan på boendet eller ingrepp i huset. Mer information finns på www.isolerproffs.se

 

Om PEQ

PEQ är ett svenskt Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag. Vårt mål är att ge våra investerare en god avkastning genom att öka värdet på de bolag vi investerar i. För att lyckas med det är vi en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att verka som ett stöd och katalysator i bolagen och därmed öka deras utvecklingstakt, tillväxt och lönsamhet. Mer information finns på www.peqab.se.